Të pastër dhe të shëndetsëm

Shoqata për zhvillim rajonal Balkan Ekonomik Forum filloi implementimin e Projektit “Të pastër dhe të shëndetsëm”.Realizimi i këtij proekti realizohet falë mbështetjes nga Civica Mobilitas,te cilët në kuadër të thirjes per grante akcionale ia dhanë besimin BEF it dhe realizimit te projektit me rëndësi ekologjike.

Qëllimi kryesor i këtij projekti është zhvillimi i i vetëdijes për një mjedis të pastër tek popullata me e rre duke ndërtuar një sistem vlerash për formimin e gjeneratave të ardhshme ekologjike.Veprimet janë të drejtuara në edukimin e kategorisë më të re dhe më të prekshme nga Komuna e Çairit – fëmijët parashkollorë për mjedisin, shprehitë për mjedis të pastër si dhe zhvillimin e vetëdijes për sjellje të përgjegjshme mjedisore.

Projekti do të realizohet në periudhën Qërshor 2019- Maj 2020.Në këtë periudhë BEF do ti realizon aktivitetet e mëposhtme:

  1. Përpunimin e 3 librave të ilustruara për mjedis jetësor të pastër, të përshtatur edhe për fëmijët me nevoja të veçanta.
  2. Prodhim të videoklip të animuar për mjedisin jetësor me temë Çfarë është mjedisi jetësor dhe si ta mirëmbash atë të pastër me përkthim në gjuhën e shenjave.
  3. Zhvillim I një aplikacioni për nxitjen e vetëdijes dhe kujdesit për mjedisin jetësor,e përshtatur në mënyrë adekuate për grupin qëllimor.
  4. Vizitë të gjitha çerdheve në Komunen e Çairit,prezentim I librave të ilustruara dhe sqarim I rëndësisë për kujdesin ndaj mjedisit jetësor nëpërmjet qasjes adekuate për grupin qëllimor informim për aplikacionin të cilin mund ta luajnë sëbashku me prindërit e tyre dhe
  5. Eveniment përfundimtar,shfaqe eko-vetëdijesuese e përbashkët në bashkëpunim me Komunën e Çairit dhe çerdhet e komunës.

Projekti është I mbështetur nga programi CIVICA Mobilitas, një program i Agjencisë Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC) për mbështetjen e shoqërisë civile në Maqedoni, i zbatuar nga NIRAS nga Danimarka, Qendra Maqedonase për Bashkëpunim Ndërkombëtar (MCIC) dhe Komisioni Federal i Shërbimit Publik (SWG) nga Suedia.

Proekti është i kofinancuar nga PAKOMAK